Өзгертілген күн 02.03.2023, 19:25

Сақтандыру агенттерінің сыйақысы

«Халық-Life» АҚ сақтандыру агенттерінің сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша комиссиялық сыйақысының ең төменгі және ең жоғары мөлшері