Өзгертілген күн 07.02.2024, 13:46

Сақтандыру агенттерінің сыйақысы

«Халық-Life» АҚ сақтандыру агенттерінің сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша комиссиялық сыйақысының ең төменгі және ең жоғары мөлшері