Өзгертілген күн 29.06.2021, 23:43

Корпоративті құжаттар

Акциялар шығарылымының проспектісі

Корпоративтік басқару кодексі

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді ішкі бақылау ережелері

"Халық-Life" АҚ-ның жарғысы

Компанияны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Сапа саласындағы саясаты

«Халық» тобының бірыңғай комплаенс-мәдениеті