Өзгертілген күн 29.06.2021, 23:43

Сақтандыру агенттерінің тізілімі

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының (15.07.2010 ж. түзетулермен) 4-тарауының 18-1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес «сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін тұтынушылармен танысу және таныстыру үшін (оның ішінде Интернет-ресурстар) сақтандыру агенттерінің тізілімін жүргізуге және оны қолжетімді жерде орналастыруға тиіс.