Өзгертілген күн 29.06.2021, 23:43

Сақтандыру тарифтері

Сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың мүдделерін қорғау, сондай-ақ сақтандыру тарифтерінің мөлшерін және оларды есептеу тәртібін сапалы талдауды ұсынуды қамтамасыз ету мақсатында «Халық-Life» АҚ барлық мүдделі тұлғаларға сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру тарифтерінің мөлшері туралы ақпаратты жария етеді. қабылданған классификацияға сәйкес тәуекелдерді сақтандыруға байланысты.

Ақпарат 2021 жылғы 19 мамырдағы жағдай бойынша көрсетіледі. Қолданылу мерзімі шектеусіз.

«Халық-Life» АҚ қолданыстағы тарифтері актуарий бекіткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзгертілген жағдайда, ол Интернет-ресурс туралы ақпаратты жаңартып отырады.