Өзгертілген күн 15.02.2024, 09:46

Жұмыс берушінің жауапкершілігі

«Жұмыс берушінің жауапкершілігі шеңберіндегі Аннуитет»

Сақтандырудың шарттары

Сақтандырудың тиімділігі

  • Бюджеттің үнемделуі
  • Қаржы қорғанысы
  • Сақтандыру төлемдеріне Кепілдік беру қорының кепілдігі

Аннуитет шартын бекіту үшін қандай құжаттар қажет