Өзгертілген күн 24.04.2023, 10:38

Жұмыс берушінің жауапкершілігі

«Жұмыс берушінің жауапкершілігі шеңберіндегі Аннуитет»

Сақтандырудың шарттары

Сақтандырудың тиімділігі

  • Бюджеттің үнемделуі
  • Қаржы қорғанысы
  • Сақтандыру төлемдеріне Кепілдік беру қорының кепілдігі

Аннуитет шартын бекіту үшін қандай құжаттар қажет