САҚТАНДЫРУ СЫЙАҚЫЛАРЫ
(ЖАРНАЛАРЫ) ҮШІН БАНК
деректемелерІ

Банк реквизиттері – қолма-қол ақшасыз операцияларын орындау, шотқа қолма-қол ақшаны салу немесе алу үшін қажетті ақпарат.

САҚТАНДЫРУ СЫЙАҚЫЛАРЫ
(ЖАРНАЛАРЫ) ҮШІН БАНК
деректемелерІ

Банк реквизиттері – қолма-қол ақшасыз операцияларын орындау, шотқа қолма-қол ақшаны салу немесе алу үшін қажетті ақпарат.

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ

БИН 051140004354

IBAN KZ746010131000057396 в АФ «Қазакстан Халық Банкі»

БИК HSBKKZKX

КБЕ 15

 

Тұрғылықты жер белгісі - 1

Сектор коды - 5

Қазақстан Республикасы А05А1В9, Алматы қ, Абай д-лы, 109В

Тел.: +7 (727) 244 62 22