Сақтандыру жарнасын
төлеудің тәсілдері

Құрметті Клиент!

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жарналарыңызды төлеуге ыңғайлы болуы үшін әрі уақытыңызды үнемдеу мақсатында Компания Сізге төлеу тәсілдерінің бірнеше түрін ұсынады. Олар:

Сақтандыру жарнасын
төлеудің тәсілдері

Құрметті Клиент!

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жарналарыңызды төлеуге ыңғайлы болуы үшін әрі уақытыңызды үнемдеу мақсатында Компания Сізге төлеу тәсілдерінің бірнеше түрін ұсынады. Олар:

Сақтандыру сыйақыны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есептік-кассалық бөлімшелері арқылы төлеу

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның есеп айырысу-кассалық бюросы (ХҚКО) арқылы сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін сізге қажет:

  1. Сақтандыру жарнаны төлеу туралы түбіртекке келесі мәліметтерді (Сақтанушының аты-жөні, Сақтанушының ЖСН, сақтандыру полистің нөмірі, сақтандыру жарнаның мөлшері) толтыру керек.
  2. Толтырылған түбіртек арқылы АКБ кассасында сақтандыру жарнасын төлеу керек.

Егер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның АКБ-де өмірді сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жарнасын төлеу түбіртегінде «Халық-Life» АҚ деректемелері болмаса, онда оны қосымша толтыру қажет:

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ БИН 051140004354, IBAN KZ746010131000057396 АФ «Қазакстан Халық Банкі», БИК HSBKKZKX, КБЕ 15,Тұрғылықты жер белгісі - 1, Сектор коды - 5

 

Төлеуші: (Назарыңызда болсын! Түсінбестік болмас үшін сақтанушының өзі төлеуші ретінде көрсетілу тиіс).

Сақтандыру жарнасын «Қазпошта» АҚ арқылы төлеу үшін

  1. Кассирге төлем коды – 4321 мен «Халық-Life» АҚ - компанияның атауын айтуы қажет.
  2. Сақтандырушының деректемелері (аты-жөні; ЖСН)
  3. Жарна төленетін сақтандыру шарттың нөмірі.
  4. Сақтандыру шарттың бекітілген күні.
  5. Сақтандыру жарнаның көлемі.
  6. Төлем тәртібі (толық сыйақы немесе жарна, транш) – тиістіні көрсету қажет.

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жарналарын төлеу жөнінде сұрақтарыңыздың жауабын Сіз өз қалаңызда орналасқан «Казкоммерц-Life» АҚ аймақтық бөлімшесінен немесе Компанияның www.halyklife.kz ресми сайтынан ала аласыз.