Сақтандыру агенттерінің тізілімі

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының (15.07.2010 ж. түзетулермен) 4-тарауының 18-1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес «сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін тұтынушылармен танысу және таныстыру үшін (оның ішінде Интернет-ресурстар) сақтандыру агенттерінің тізілімін жүргізуге және оны қолжетімді жерде орналастыруға тиіс.

Заңның нормаларына сәйкес «Халық-Life» АҚ клиенттерді таныстыру үшін Компанияның сақтандыру агенттерінің тізілімін орналастырады.

Сақтандыру агенттерінің тізілімі

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының (15.07.2010 ж. түзетулермен) 4-тарауының 18-1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес «сақтандыру ұйымы сақтандыру қызметін тұтынушылармен танысу және таныстыру үшін (оның ішінде Интернет-ресурстар) сақтандыру агенттерінің тізілімін жүргізуге және оны қолжетімді жерде орналастыруға тиіс.

Заңның нормаларына сәйкес «Халық-Life» АҚ клиенттерді таныстыру үшін Компанияның сақтандыру агенттерінің тізілімін орналастырады.